Đăng ký

Chương trình
Affiliate
NordFX

Những điều khoản tốt nhất cho thu nhập affiliate với Forex

Cách thức hoạt động

Bạn gửi
một trình đơn
Chúng tôi gửi bạn
một link giới thiệu
và tài liệu quảng cáo
Bạn đặt chúng online
và giới thiệu khách
hàng đến chúng tôi
Chúng tôi trả cho bạn
hoa hồng từ những giao
dịch của khách hàng

Kích thước Hoa hồng

$10-12
mỗi lot
10%
hoa hồng cho Đối tác Cấp 2

Ước tính Hoa hồng Hàng tháng của Bạn

1
0
Thu nhập của bạn: $
Dữ liệu và tính toán gần đúng
×
Khách hàng 1

Micro Account

Khách hàng 1 mở một tài khoản "Micro" và hàng tháng tạo 10 giao dịch cho mỗi EURUSD 0.1 lot.

Chi phí cho 2 pip của spread với tổng khối lượng giao dịch 1 lô là $ 20.

Tiền hoa hồng đối tác là $10 (50% trên spread).

Khách hàng 2

Account 1:1000

Khách hàng 2 mở một "Account 1: 1000" và mỗi tháng tạo 50 giao dịch cho mỗi EURUSD 1 lot.

Chi phí cho 3 pip của spread với tổng khối lượng giao dịch 50 lot là 1,500 USD.

Hoa hồng Đối tác là $600 (40%trên spread).

Khách hàng 3

Tài khoản Sandard

Khách hàng 3 mở một "Tài khoản Standard" và hàng tháng tạo 100 giao dịch đối với mỗi EURUSD 1 lot.

Chi phí cho 1.6 pip của spread với tổng khối lượng giao dịch 100 lots là $1,600.

Hoa hồng Đối tác là $640 (40% trên spread).

Kích thước của hoa hồng đối tác không giới hạn
Bạn càng giới thiệu nhiều khách hàng và càng nhiều giao dịch họ tạo ra, thu nhập của bạn càng cao!

Lợi thế của bạn

Hoa hồng liên kết Affiliate cao nhất đối với Forex
Tự động tích lũy Hoa hồng trong thời gian thực
Điều kiện kinh doanh tốt nhất, tất cả công cụ phổ biến nhất và nền tảng cho khách hàng của bạn. Nó rất dễ dàng giới thiệu tới khách hàng NordFX!
Khả năng rút tiền hoa hồng bất kỳ kích thước và bất cứ lúc nào
Môi giới đáng tin cậy. Hơn 1.000.000 khách hàng trên toàn thế giới đã tham gia NordFX
Nhiều loại quảng cáo tài liệu; Khách hàng, truy cập và hoa hồng thống kê

Đăng ký

Đăng ký
×

Hỗ trợ